Nesodden IF årsmøte

5. April 2021
Tirsdag 20. april fra kl. 18.00; Nesodden IF holder sitt årsmøte. (online – TEAMS)

For å registrere deg, send en e-post til post@nesoddenif.no innen kommende torsdag 15. april!
Alle basketballmedlemmer som har vært i klubben minst 1 måned, betalt sitt NIF-medlemskontingent og er 15 år eller eldre, har lov til å stemme om saker som er diskutert på årsmøtet, og det er derfor viktig at du deltar i dette møtet hvis du vil å si noe om ulike saker angående NIF og / eller NIF Bobcats! Medlemmer under 15 år får delta og ha møte- og forslagsrett.
NIF Bobcats har sendt inn en sak til diskusjon på dette møtet, så det ville være supert om mange av våre medlemmer utøver sin stemmerett på møtet.For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., Se idrettslagets lov § 5 til § 8. (https://www.idrettsforbundet.no/…/nifs-lov-160321.pdf)