Årsmøte Tirs 1.3.22

19. February 2022

Vi ønsker velkommen til Nesodden IF Bobcats sitt årsmøte i NIF Huset på Berger 1 Mars 2022 kl 19.00-20.15.

Dette er en flott mulighet til å få et innblikk i det arbeiedet styret jobber med, og komme med innspill til framtidig utvikling og drift av klubben. Innmeldte saker må være styret i hende, ved styreleder Zoran Milivokjevic innen tirsdag 22 feb.2022. E-post: zoran@bobcats.no

Dokumenter:
Årsberetning 2022

Regnskap & Budsjett

Årsmøte Presentation

Invitasjon