Lead4Peace

Planlegging av neste NIF Bobcats Lead4Peace tur er igang!

3. March 2022

Velkommen til informasjonsmøte i kantina på Nesodden VGS Tirsdag 10.03.22 kl 19-20.

Alle er invitert til informasjonsmøtet; spillere og foreldre. Lead4Peace er et tilbud til ungdom mellom 14-20 år.

Gå ikke klipp av å bli en del av dette programmet, som er finansisert gjennom Erasmus+.


Vi har en egen SPOND-gruppe dedikert til Lead4Peace, hvor all informasjon blir lagt ut fortløpende. Her kan du også enkelt komme i direkte kontakt med prosjektledelsen for L4P- turene, om det er noe du lurer på!

Her er link til gruppa: group.spond.com/AFPYN eller bruk koden “AFPYN” direkte inne i spond-appen.

Lead 4 Peace 2019 Israel
Lead 4 Peace 2019 Israel