NIF Bobcats Logo

NIF Bobcats Årligmøte – 7. Mars 19:00

21. February 2023

Invitasjon til årsmøte 2022 Nesodden IF Bobcats

Dato: Tirsdag 7. Mars 2023

Tid: 19:00 – 20:15

Sted: NIF Huset – Berger

Vi ønsker alle velkommen til Nesodden IF Bobcats sitt årsmøte.

Dette er en flott mulighet til å få innblikk i det arbeidet styret bedriver, samt komme med innspill til framtidig utvikling og drift av Nesodden IF Bobcats.

Innmeldte saker må være styret i hende ved Zoran Milivojevic senest Mandag 27 Februar. Mail zoran@bobcats.no

Årsberetning 2022
Regnskap 2022
Budsjett 2023

Agenda på årsmøte

 1. Agenda Godkjennes
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetningen godkjennes
 5. Gjennomgang av budsjett
 6. Gjennomgang av regnskap
 7. Godkjennelse av regnskap og budsjett
 8. Saker til avstemming (foreløpig)
  1. Youth representation
  2. Treningsavgift
 9. Eventuelt?
 10. Valgkomiteen informerer v/Severin Zinoecker
 11. Valg av valgkomite