Klubbinfo

Postadresse:
Nesodden IF Bobcats
Pb. 188,
1451 NESODDTANGEN

Besøksadresse:
Berger Stadion
Bergersletta 127

Bankkonto: 16032375069
Org.nr: 981448561
E-post, styret@bobcats.no

Styrets leder:
Ole Jakob Store Valen –
epost: ole@storevalen.com
Mobil: 92608990

Hvordan er NIF Bobcats organisert?

 • Basketgruppen er en del av Nesodden Idrettsforening.
 • Vi har eget styre med 8 medlemmer, med fagansansvar for ulike områder og ressursgrupper. 
 • Vi har også 6 ulike ressursgrupper som jobber med ulike ansvarsområder innen klubbens arbeid.

Til disse ressursgruppen trenger vi alltid flere medlemmer fra foreldregruppen! Meld fra til styreleder hvilken kompetanse du sitter på og i hvilken gruppe du ønsker å delta i.

Visjon, verdier og mål

«Vi utvikler både mennesker og spillere»

Nesodden IF Bobcats

NIF Basket sine kjerneverdier er (FREM):

 • Fellesskap (gjennom utvikling)
 • Respekt (gjennom holdninger)
 • Engasjement (gjennom glede)
 • Målrettet (gjennom mestring)

NIF Basket sine hovedmål 2019 – 2024

Fellesskap

 • Alle som vil skal kunne spille basket
 • Vi skal være en breddeklubb hvor alle skal kunne spille og føle seg gode 
 • Vi skal være en klubb hvor det er trygt å være og hyggelig for alle

Respekt

 • Alle medlemmer i NIF Basket skal alltid møte alle andre med respekt
 • Lead4Peace skal være grunnmuren for våre holdninger

Engasjement

 • Vi skal ha ett lag i alle alderstrinn 
 • Basketgøy skal være vår viktigste rekrutteringsplattform

Målrettet

 • Vi skal jobbe for å få flere trenere, både foreldretrenere og trenere via Lead4Peac og EVS
 • Vi skal ha en god struktur i styrearbeidet som gjør det lett for nye å overta
 • Vi skal utdanne 1 dommer per lag i serie
 • Vi skal ha minst 5 medlemmer på trenerkurs hvert år

I tillegg til disse målene, jobber vi målrettet i henhold til vedtatt “Aktivitets- og tiltaksplan 2019-2024

Årsmøte 2021

Nesodden IF Bobcats Årsmøte
Mandag 15.februar 2021 (digitalt pga. COVID)

Årsmøtedokumenter: