Klubbens aktivitetsplan 2019-2024

VisjonTiltakNår
Hovedmål 1 – FellesskapAktiviter og delmål 
Alle som vil skal kunne spille basket
 • Vi skal søke å holde treningsavgiften så lav at økonomi ikke skal være et hinder for å delta
 • Vi skal søke støtte for å kunne tilby barn og ungdom med færre muligheter til å delta (øk eller evne??)
 • Vi skal informere trenere, lagledere og foreldre om mulighetene til å midler (skjønner ikke)
Alltid
Vi er en breddeklubb hvor alle skal kunne spille og føle seg gode
 • Vi skal alltid prioritere å ha lag i vanlig serie.
 • Vi skal alltid prioritere å la alle spille
 • Dersom det er nok spillere til å stille lag i to serier kan vi også stille i elite
 • Vårt hovedfokus er alltid utvikling av lag og ikke enkeltspillere
 • Vi tillater at våre spillere driver med andre idretter og disse skal ikke «staffes «med mindre spilletid.
Alltid
Vi skal være en klubb hvor det er trygt å være og hyggelig for alle
 • Vi skal utvikle lagfølelse og felles mestring.
 • Våre ledere og trenere skal alltid ha fokus på å få alle med.
 • Vi skal involvere foreldre og pårørende når de vil og så mye som de ønsker.
 • Vi skal rekruttere nye medlemmer og ta godt imot dem.
Alltid
   
Hovedmål 2 – RespektAktiviter og delmålNår
Alle medlemmer i NIF Basket skal alltid møte alle andre med respekt
 • Ingen form for mobbing eller trakassering tillates
 • Vi omtaler hverandre og alle andre på en postiv måte både i den virkelige og den digitale verden
 • Inkludering, åpenhet, respekt og toleranse er noe vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha og som vi som klubb jobber etter.
Alltid
Lead4Peace skal være grunnmuren for våre holdninger
 • Vårt samarbeid med Peace Players driver vårt «Lead4Peace» program og er grunnmuren for våre holdninger
 • Våre ungdommer skal være gode rollemodeller.
 • Lead4Peace skal være et attraktivt tilbud og skal bidra til at vi holder ungdommer lengre i klubben
 • Vi skal tilstrebe å opprettholde dette tilbudet hvert år
 • Hovedmålet for Lead4Peace er å skape gode holdninger og sikre gode trenere og dommere for klubben.
 • Målet med L4P er både å utvikle mennesker og utvikle trenere og dommere for klubben.
 • Prosjektet ledes og håndteres av Nesodden (nødvendig??)
2019 – 2024
Hovedmål 3 – EngasjementAktiviter og delmål 
Vi skal ha et lag i alle alderstrinn
 • Basketgøy skal gjennomføres hvert år og vi skal ha egen ansvarlig i styret som følger opp Basketgøy
 • Vi skal sikre bedre kommunikasjon med foreldre ved å etablere SPOND for alle lag som gjør det lettere å være foreldre
 • Vi skal bruke Lead4Peace til å holde på ungdommer lenge og sikre motivasjon langt opp i tenårene
 • Vi skal fortsette å gjennomføre våre sosiale aktiviteter som Tip OFF, Klubbmesterskap i straffeskyting og Streetbasket. Dette skal holdes på samme tidspunkt hvert år.
 • Vi skal tilstrebe gode holdninger og høyt aktivtetsnivå slik at foreldre har lyst at barna dere skal spille basket
 • Vi skal ha en artikkel minst en gang pr. måned i Amta for å fortelle hva vi gjør.
2019 – 2024
Basketgtøy skal være vår hoved rekrutteringsplattform
 • Alle barneskolene på Nesodden skal få tilbud om Basketgøy hvert år
 • Innen august 2019 skal det foreligge et dokument som beskriver basketgøy i detalj
 • Vi skal søke midler hvert for å forsøke å få støtte
 • En dedikert person i styret skal ha ansvaret for gjennomføringen av Basketgøy.
2019
Hovedmål 4 – MålrettetAktiviter og delmålNår
Vi skal jobbe for å få flere trenere, både foreldretrenere og trenere via Lead4Peac e og EVS
 • Vi skal hvert år gjøre grundig sjekk på aktuelle foreldretrenere (hva betyr dette?)
 • Det skal være attraktivt å være trener i NIF Basket grunnet god kommunikasjon, høy verdsettelse, positiv feedback, bra betaling.
 • Våre trenere sakl kunne utvikle seg igjennom å delta på ulike kurs
 • Vi skal hvert år tilstrebe å få gode trenere fra Peace Players via Aktiv Ungdom og EØS midler via Erasmus+
 • Styret har et ansvar for å tilrettelegge for EVS trenere som skal overføre kompetanse til våre unge trenere slik at vi beholder god kompetanse i klubben selv når EVS trenere reiser hjem.
Alltid
Vi skal ha en god struktur på styrearbeidet som gjør det lette for andre å overta videre
 • Vi skal ha god dokumentasjon på alt vi gjør.
 • Alle aktiviteter skal ha en detaljert tiltaksplan som kan kopieres hvert år
 • Vi skal alle benytte felles plattform for å sikre at all dokumentasjon gjøres og oppdateres å samme sted
 • Innen utangen av 2019 skal vi ha utviklet et oversiktlig årshjul som er lett å følge for våre medlemmer
Alltid
Vi skal ha 1 dommer pr. lag i serier
 • Hver vinter/vår skal vi promotere og arrangere aktivitetslederkurs (kommer dette FØR trenerkurs??)
 • Hver høst skal vi arrangere dommer 1 kurs
 • Kurs utover dette skal vi informere våre dommere om slik at de kan videreutvikle seg.
2019 – 2024
Vi skal ha minst 5 medlemmer på trenerkurs hvert år
 • Hvert år skal vi tilby både EB og Trener 1 trenerkurs.
 • Dette skal planlegges i starten av hver sesong og det skal informeres om i god tid.
 • Vi skal aktivt oppfordre våre Lead4Peace deltagere til å delta på trener kurs
2019 – 2024