Lead4Peace

Lead 4 Peace 2019 Israel
Lead 4 Peace 2019 Israel

Planlegging av neste NIF Bobcats Lead4Peace tur er igang!

Det blir møte i kantina på Nesodden VGS Tirsdag 10.03.22 kl 19-20

Alle er invitert til informasjonsmøtet; spillere og foreldre. Lead4Peace er et tilbud til ungdom mellom 14-20 år. Gå ikke klipp av å bli en del av dette programmet, som er finansisert gjennom Erasmus+.

Vi har en egen SPOND-gruppe dedikert til Lead4Peace, hvor all informasjon blir lagt ut fortløpende. Her kan du også enkelt komme i direkte kontakt med prosjektledelsen for L4P- turene, om det er noe du lurer på!

Her er link til gruppa: group.spond.com/AFPYN eller bruk koden “AFPYN” direkte inne i spond-appen.


Nesodden IF Basket er svært stolte av sitt samarbeid med Lead4Peace!

Siden april 2013 har basketgruppa på Nesodden hatt et unikt samarbeid med Peace Player- international. I COVID-året 2020/2021 har vi måttet sette dette programmet litt på hold, men vi kommer sterkere tilbake.

I flere år nå har utallige ungdommer fra basketgruppene på Nesodden deltatt i et Freds –og lederskaps utviklingsprogram for ungdom i alderen 14-20.  L4P gir deltakerne en unik mulighet til å bli kjent med egen identitet, lære å ta bevisste og selvstendige valg utfra egne ønsker og egenskaper og ikke minst lære viktigheten av tillit, respekt, toleranse og kommunikasjon på tvers av landegrenser, kjønn, religion og politikk.

Deltagere i Lead 4 Peace mottar bevis, EUs, Youth Pass, og diplom for sin deltagelse, noe som uten tvil er positivt å ha med seg videre i utdanning og arbeidslivet.

Lead4Peace er et unikt program som gir våre basketspillere en fantastisk mulighet til å delta i et prosjekt der de får erfare og lære fordelene ved samarbeid, respekt, lederskap, dialog og teamwork/lagarbeid i en multikulturell kontekst.

Målsettinger med Lead4Peace:

  • Utvikle både  mennesker og basketspillere!
  • Utvikle unge mennesker til å være forkjempere for fred og flerkulturelle integrering.
  • Lære ungdommer til å tro på seg selv og øke sin selvtillit
  • Lære ungdommer å bidra til sitt lokalsamfunn gjennom å være gode rollemodeller for yngre og jevnaldrende i basketgruppa

Vårt samfunnsprosjekt og lederutviklingsprogram «Lead 4 Peace» er helt unikt og gir våre ungdommer en formidabel mulighet til å delta på noe som både gir personlig utvikling, utvidet kunnskap om andre land, nye vennskap og mer basket. Midlene vi får gjør at unge deltagere har fått muligheten til å delta i dette spennende prosjektet som binder bro mellom landegrenser, religion og etnisitet – dette prosjektet gir oss god omtale, godt rykte og ikke minst engasjerte ungdommer som utvikler seg til trenere og rollemodeller i klubben.