SFO Baskegøy

SFO sesongen 2023/2024

Barn født i 2015 og 2016 har fra midten av september 2023 et eget tilbud med basket i SFO-tiden en dag i uken på utvalgte barneskoler på Nesodden. Denne lekbaserte tilnærmingen til basketball har skapt mye basketglede og svært mange nye basketspillere over de siste årene og er en stor grunn til at Nesodden er en av Norges største basketballklubber. Trenere for SFO BasketGØY vil være våre fantastiske ungdomstrenere; Otto og Cornelius (Nesoddtangen), Luna og Julie (Berger) og Timo (Bjørnemyr).

Om du ønsker å melde på barnet ditt, ta kontakt på info@bobcats.no for å høre om det er ledig kapasitet

Hvilke dager er det SFO-basket på de ulike skolene?

(med forbehold om eventuelle endringer – SPOND vil være oppdatert )

Nesoddtangen: (gymsalen. Maks antall 25) Otto og Cornelius
Mandager kl. 15:00 – 16:00
Oppstart: Mandag 11. september
Kontaktinfo trener:

Berger: (gymsalen. Maks antall 25) Julie og Luna
Onsdager: Fra kl. 15:00 – 16:00
Oppstart: Onsdag 13. september
Kontaktinfo trener:

Bjørnemyr: (Bjørnemyrhallen) Timo
Torsdager: Fra kl. 15:00-16:00 (forbehold om endringer)
Oppstart: Torsdag 14. september
Kontaktinfo trener:

Lurer du på noe, ta kontakt med trenerne på de ulike lokasjonene eller på info@bobcats.no for mer informasjon om påmelding og oppstart.

Om SFO Basketgøy

Nesodden IF Bobcats har de siste årene rekruttert mange av sine medlemmer gjennom oppstart med basket i SFO tiden. Vi starter med aktiviteter for de minste fra midt i september, med trening én gang per uke i SFO-tiden på flere av skolene på Nesodden. Tilbudet er for både gutter og jenter i 2. og 3. trinn. Treningene er preget av lek og moro, og vi stiller med godt utdannede og inspirerende baskettrenere som er vant til å håndtere barn.

Vi synes det er viktig at barna kan prøve basketball i trygge omgivelser på sine egne skoler, gjennom et samarbeid mellom basketballgruppa og hver enkelt SFO på skolene Nesoddtangen, Bjørnemyr og Berger.

De født i 2015, vil i tillegg få tilbud om en ekstra frivillig felles trening per uke fra høsten av, og muligheten til å spille kamper mot andre lag utenfor Nesodden. Mer informasjon kommer om dette.

Det er mulig å delta på basket selv om barnet ikke går på SFO, men barnet må da selv kunne komme seg til og fra trening.

Kostnader

De som var med på SFO-basket sist sesong (2022-23) og som har allerede betalt medlemsskap i Idrettsforeningen og til basketgruppa, har betalt ut 2023, men må fornye ved utsending av ny faktura i november om de ønsker å fortsette etter dette. Nye spillere kan prøve SFO-basket gratis fram til midten av november, og vil deretter, etter forespørsel, motta en faktura på kr. 200 i innmeldingsavgift til Nesodden Idrettsforening (NIF) for resten av 2023. Denne avgiften sørger for at barna er forsikret ved eventuelle skader, og belastes ikke dersom barnet allerede er medlem av NIF gjennom andre idretter. Årsavgiften til NIF for 2024 er kr. 400,-

Samtidig sendes det ut en rabattert gruppeavgift til basketgruppa på kr. 800 (vanlig pris er kr. 1200). Denne gjelder resten av 2023, og ut hele 2024. NB! Basketgruppa har gjennom Nesodden Idrettsforening mulighet til å innvilge betalingsfritak ved berettiget søknad om dette.