SFO Baskegøy

SFO I full gang

Barn født i 2014 og 2015 har fra midten av september 2022 et eget tilbud med basket i SFO-tiden en dag i uken på alle barneskolene på Nesodden. Denne lekbaserte tilnærmingen til basketball har skapt mye basketglede og svært mange nye basketspillere over de siste årene og er en stor grunn til at Nesodden er en av Norges største basketballklubber. Hovedtrenere for årets SFO BasketGØY er Viktor og Hannah! Et lite intervju med disse kommer her snart. Det er fullt på Nesoddtangen, men dersom barnet ditt ønsker å være med noen av de andre stedene, meld deg på her: Det er også barn som melder seg av, så ta kontakt om dere lurer på om det er plass.

Hvilke dager er det SFO-basket på de ulike skolene?

Nesoddtangen: (gymsalen) NB! VELDIG FULLT. Ta kontakt.
Mandager kl. 15:00 – 16:00
Oppstart: Mandag 12. september

Jaer: (gymsalen)
Tirsdager: Fra kl. 14:00 – 15:30 i skolens gymsal. 1-4.klasse
Oppstart: Tirsdag 13. september

Berger: (gymsalen)
Onsdager: Fra kl. 14:30 – 15:30
Oppstart: Onsdag 14. september

Myklerud/Steinerskolen/Fjellstrand skole: (Bjørnemyrhallen – samtidig med Bjørnemyr Skole)
Torsdager: Fra kl. 15:25-16:30
Oppstart: Torsdag 15. september

Bjørnemyr: (Bjørnemyrhallen)
Torsdager: Fra kl. 15:25-16:30
Oppstart: Torsdag 15. september

Lurer du på noe, ta kontakt med Karianne på Karianne.hjallen@gmail.com for mer informasjon om påmelding og oppstart.

Om SFO Basketgøy

Nesodden IF Bobcats har de siste årene rekruttert mange av sine medlemmer gjennom oppstart med basket i SFO tiden. Vi starter med aktiviteter for de minste fra midt i september, med trening én gang per uke i SFO-tiden på flere av skolene på Nesodden. Tilbudet er for både gutter og jenter i 2. og 3. trinn. På Jaer skole er også 1. og 4. trinn med. Treningene er preget av lek og moro, og vi stiller med godt utdannede og inspirerende baskettrenere som er vant til å håndtere barn.

Vi synes det er viktig at barna kan prøve basketball i trygge omgivelser på sine egne skoler, gjennom et samarbeid mellom basketballgruppa og hver enkelt SFO på skolene Nesoddtangen, Bjørnemyr, Berger og Jaer. (Om det er 2. og 3.klassinger fra Fjellstrand, Myklerud og Steinerskolen, kan disse få et tilbud på Bjørnemyr sammen med Bjørnemyr skole på torsdager.)

NB! Det er mulig å delta på basket selv om barnet ikke lenger går på SFO, men barnet må da selv kunne komme seg til og fra trening.

Etter jul blir det i tillegg til ukentlig trening på skolen også lagt opp til noen samlinger der barn fra de forskjellige skolene møtes for felles leker, og “kamper” i det vi kaller BasketGØY-samlinger. Sesongen avsluttes med et stort arrangement i Bjørnemyrhallen for alle barn og foreldre i mai.

De født i 2014, vil i tillegg få tilbud om en ekstra frivillig felles trening per uke fra høsten av, og muligheten til å spille kamper mot andre lag utenfor Nesodden. Mer informasjon kommer om dette.

Kostnader

De som var med på SFO-basket sist sesong (2021-22) og som har allerede betalt medlemsskap i Idrettsforeningen og til basketgruppa, har betalt ut 2022. Nye spillere kan prøve SFO-basket gratis fram til midten av november, og vil deretter, etter forespørsel, motta en faktura på kr. 100 i innmeldingsavgift til Nesodden Idrettsforening (NIF) for resten av 2022. Denne avgiften sørger for at barna er forsikret ved eventuelle skader, og belastes ikke dersom barnet allerede er medlem av NIF gjennom andre idretter. Årsavgiften til NIF for 2023 er kr. 400,-

Samtidig sendes det ut en rabattert gruppeavgift til basketgruppa på kr. 800 (vanlig pris er kr. 1200). Denne gjelder resten av 2022, og ut hele 2023. NB! Basketgruppa har gjennom Nesodden Idrettsforening mulighet til å innvilge betalingsfritak ved berettiget søknad om dette. Ta i så fall kontakt på Karianne.hjallen@gmail.com før utsendelse av faktura.