Vi er et Rent Idrettslag

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF).

Programmet skal få styret, trenere og ledere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. Nesodden IF Bobcats oppdaterte sin status i mai 2022.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og vi ønsker å bidra til å sette antidoping på agendaen i klubben vår. Hva man som idrettslag bestemmer seg for, gjennomgås i en workshop med styret, trenere, og ressurspersoner fra klubben. Årets gjeng her foreviget på NIF-huset, 10.mai 2022:

Rent Idrettslag
Rent Idrettslag – sertifisering ved styreleder Zoran, samt Eivind, Tor-Arne og Karianne fra styret. I tillegg stilte Eirik Knudsen og Susanne Martinsen som ressurspersoner/trenere og som ungdomsrepresentant. 

Vi valgte å fokusere på følgende tiltak de neste to årene:

  1. Alle våre medlemmer over 14 år gjennomfører “Ren utøver“-sertifisering. Medlemmene vil få beskjed om dette på SPOND. Vi følger opp.
  2. Understreke i vår kommunikasjon på våre kanaler i sosiale medier og nettside at vi er et rent idrettslag.
  3. Vi vil I tillegg ha en Rent IL-plakat hengende i treningslokalene på Bjørnemyr.

For mer om sertifiseringen:

For mer informasjon om “Rent Idrettslag” – https://www.antidoping.no/forebygging/rent-idrettslag